تبلیغات
باران کلیک - تنها شدم...

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محالهمون لحظه...


 همون موقع ...


با اون احوال خیلی بد


درست وقتی که می رفتی دلم شور تو رو میزد


همون وقت که تو رو داشتم یهو از دست میدادم


از اون شب به خودم هر شب چه قد لعنت فرستادم

نوشته شده در یکشنبه 18 خرداد 1393 ساعت 01:12 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak