تبلیغات
باران کلیک - سلامتی هرچی رفیق بامرام

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال

دوتارفیق عاشق یه دخترمیشن.

دختره میگه من۲جام مشروب برای شمامیارم

تویکیش زهرریختم.هرکس زنده بمونه بامن ازدواج میکنه.

اولی میخوره میگه سلامتی اینکه من بمیرم رفیقم به عشقش برسه!

رفیق دومی میخوره میگه سلامتی اینکه من بمیرم رفیقم به عشقش برسه!

بعددختره پیک میخوره میگه زهرتواین بود!میخورم به سلامتی اینکه رفاقت این دورفیق بهم نخوره!!!
نوشته شده در دوشنبه 11 شهریور 1392 ساعت 04:19 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak