تبلیغات
باران کلیک - چرا خدا؟

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند :
بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را دیگر چرا آفریدی؟ خداوند گفت :
غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که
خوب می شناسمش تا غمگین نباشد یاد خالق نمی کند

نوشته شده در یکشنبه 3 شهریور 1392 ساعت 06:45 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak