تبلیغات
باران کلیک - خیانت

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال

دختر جوانی برای یک مأموریت اداری چند ماهه به مسافرت رفت.
پس از دوماه، نامه ای از نامزد خود دریافت می کند به این مضمون :
«لورای عزیز، متأسفانه دیگر نمی توانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم و باید بگویم که در این مدت چند بار به توخیانت کرده ام!
و می دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم.

من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم برایم پس بفرست»

باعشق : روبرت

دخترجوان رنجیـده خاطر از رفتار پسر، ازهمه همکاران و دوستانش می خواهد که عکسی از برادر، پسرعمو، پسردایی …
خودشان به او بدهند و همه آن عکس ها را با عکس روبرت، نامزد بی وفایش
در یک پاکت گذاشته و همراه با یادداشتی برایش پست می کند

به این مضمون :
روبرت، مراببخش، اما هر چه فکر کردم قیافه تو را به یاد نیاوردم
لطفاً عکس خودت را از میان عکسهای توی پاکت جداکن وبقیه رابه من برگردان
با عشق : لورا …!
نوشته شده در سه شنبه 18 تیر 1392 ساعت 12:58 ق.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak