تبلیغات
باران کلیک - خب ندادی که ندادی!!!!!!

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال

ملا رفته بود سر یک تپه ایستاده بود و با خدا درد دل میکرد.

ای خدا ازت گله دارم ....

به حسین آقا همسایه دست چپی، زن خوشگل دادی به من ندادی،

به علی آقا همسایه دست راستی اون همه پول دادی به من ندادی،

به آقا رضا، همین همسایه روبرویی ماشین به این خوبی دادی به من ندادی ...

همین موقع یک باد خیلی شدید وزید و ملا را به زمین انداخت...
ملا با ناراحتی بلند شد و رو

به آسمان کرد و گفت: خوب ندادی که ندادی، دیگه چرا هل میدی؟!
نوشته شده در چهارشنبه 5 تیر 1392 ساعت 01:22 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak