تبلیغات
باران کلیک - سیر تکامل گفتگوی دختر پسرا .....

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال

سال1360

پسر : سلام آبجی حال شما خوبه

دخدر: علیک سلام برادر به مرحمت شما خوبم

سال1370...

پسر: سلام مریم خانوم خوبی شما

دخدر: سلام رامین جان ممنون شما چطوری

سال1380

پسر: سلام خانومی خوبی

دخدر: ممنونم عزیزم تو خوبی عشقم

سال1385:

پسر:سلام یانگوم من :))

دخدر:س عسیسم مرسی ممنونم عقشم

سال 1390

پسر: سلام خوشکلم کوشی نیستی نکنه خوردیبه پیسی خخخخ

دخدر:چطول متولی عجقم نیتی من دتنگتم

سال1391

پسر: سلام موستانگ من :))

دخدر:س چطولی عجقم قمقملی قابولی دیده منو دود ندالی بقولم :))
سال1394

پسر:سلام عشقم

دخدر: هنتقن تخهرتهخ هعترهتث خحنحخر :| errorr error

...اینا رو درک کنین دوستان دست خودشون نیست...

نوشته شده در دوشنبه 3 تیر 1392 ساعت 10:27 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak