تبلیغات
باران کلیک - بعضیا...!!!

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال
مرامتو عشقه رفیق...

جشمامو گریه کرد کبود..

بی معرفت شدی ولی ...

جواب خوبی این نبود...


نوشته شده در شنبه 18 مرداد 1393 ساعت 08:54 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak