تبلیغات
باران کلیک - بیزارم از واژه ی عشق...

باران کلیک

زدم به سیم آخر و گفتم ولش کن بیخیال/اون واسه من یار نمیشه بیخیال این عشق محال


آزاد باش...

تنها باش...

دور از غم و انده...

دور از اسارت...

دور از سخت گیری های من...

نفس بکش در هوای خدا...

عشقت خدا باشد...

بهت قول میدهم دیگر

در هیچ یک از تصمیماتت

مغرورانه و متعصبانه حضور نداشته باشم..

نفس بکش...

آزاد باش...

نترس...

با اعتماد به نفس هر کاری دلت خواست انجام بده...

سایه ی وجود مرا با تاریکی آرزوهایت بپوشان...

من خود راهی راه دگر شدم...

نفس بکش...

بی من...

تمام این سال ها را پس میدهم...

این منه بازنده...

این تو که هنوز اول راهی...

تازگیا نمیدانم حتی چه وقت میخوابی...

کجا رهسپار میشوی..

چه بیخود است عشق...

بیخود هستید

بیخود هستیم

منه عاشق

توه معشوق

خود عشق

عشق

...

نوشته شده در جمعه 3 مرداد 1393 ساعت 03:06 ب.ظ توسط ami fami نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak